تصفیه آب در صنایع غذایی

تصفیه آب در صنایع غذایی

محصولات غذایی یکی از مهمترین زیرساختهای مورد نیاز هر جامعه ای جهت خودکفایی می باشد. از طرف دیگر تولید انواع محصولات غذایی با کیفیت و مرغوبیت بالا یکی از مهمترین مسائل استراتژیک هر کشوری می باشد که در دیگر حوزه های کلان جامعه مانند سطح سلامت جسمانی افراد جامعه، آموزش و پرورش و خیلی دیگر…

ادامه مطلب

تصفیه آب در صنایع شیلات

سالهای زیادی است که پرورش ماهی در جهان به علت افزایش نیاز بشر مرسوم شده است. در گذشته تمامی ماهیان مصرفی انسانها ،تنها از طریق دریاها ، اقیانوس ها و رودخانه ها تهیه میشد اما امروزه شاهد وجود پرورش ماهی در استخر ها توسط تولید کنندگان هستیم به طوری که صنعت پرورش ماهی بوجود آمده…

ادامه مطلب

تصفیه اب در صنایع دارویی

از اصلی ترین موارد استفاده از سیستم تصفیه آب صنعتی به صورت ممبرانی  در صنعت دارو، تامین کردن آب با درجه کیفتی بالا برای تولیدات دارو است.  با در نظر گرفتن به نوع های مختلف از دارو های که تولید میشود  آب مورد استفاده برای تولید این نوع داروها باید استاندارد های لازم برای انواع…

ادامه مطلب

تصفیه آب شهری

  مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺮای ﺑﺸﺮ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ. ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ می رﺳﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و ﺻﺎف ﮐﺮدن آب ﺑﻮده اﺳﺖ. وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ…

ادامه مطلب

تصفیه آب در کارواش ها

مروری بر روش های تصفیه آب در کارواش ها بازیافت آب در کارواش ها چه از نظر اقتصادی و چه از نظر زیست محیطی، امری الزامی می باشد. اما متاسفانه تا به امروز عوامل بیماری زای میکروبیولوژیکی موجود در آب حاصل از شستشوی اتومبیل ها بسیار دست کم گرفته شده است. مدت زمان بسیاری است…

ادامه مطلب

غشای UF

تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (UF) اولترافیلتراسیون فناوری جداسازی ذرات معلق نامحلول توسط ممبران است که بر مبنای غشای نیمه تراوا عملیات جداسازی را تا کمتر از یک دهم میکرون انجام می دهد. اختلاف فشار، نیروی محرک جریان جهت عبور از غشای ممبران می باشد. ساختار نامتقارن ممبران های UF باعث جدا شدن ذرات بزرگتر…

ادامه مطلب

تصفیه آب در کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی آب کشاورزی آبی است که برای تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این آب برای آبیاری، استفاده از آفت کش ها و کود مصرف می شود. آب مورد استفاده در کشاورزی حدود ۶۵ درصد مصارف آب شیرین جهان را شامل می شود. مصارف آب کشاورزی در ایران بسیار بیشتر است…

ادامه مطلب

آب شیرین کن قابل حمل

با توجه به در نظر گرفتن شرایط کشورمان و نیز قرار گرفتن در برابر انواع بحرانها و بلایای طبیعی، ایجاد امادگی پیش از بحران و مدیریت مناسب در زمان وقوع بحران بسیار مهم می باشد که در زمان وقوع بلایای طبیعی یا شرایط جنگ، یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها تأمین آب شرب می…

ادامه مطلب